Newbie

ETHW là gì?

Chuỗi khối Ethereum đã chuyển từ cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) sang cơ chế đồng thuận...