Celsius Network đã chọn NovaWulf Digital Management làm nhà tài trợ cho kế hoạch tái cấu trúc được đề xuất của mình

Celsius Network da chon NovaWulf Digital Management lam nha tai

Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius Network đã chọn NovaWulf Digital Management làm nhà tài trợ cho kế hoạch tái cấu trúc được đề xuất của mình, kế hoạch này sẽ chứng kiến ​​công ty tư vấn đầu tư tiếp quản các hoạt động của một công ty mới và hầu hết khách hàng ước tính sẽ thu hồi tới 70% số tiền của họ.

Celsius đã trình bày kế hoạch vào ngày 15 tháng 2 trong một hồ sơ gửi lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Kế hoạch được đề xuất có sự hỗ trợ của Ủy ban chính thức về các chủ nợ không có bảo đảm (UCC) của Celsius – một cơ quan đại diện cho quyền lợi của chủ tài khoản Celsius.

Kế hoạch cho thấy việc tạo ra một nền tảng công khai mới thuộc sở hữu hoàn toàn của Earn có tên là NewCo với UCC chỉ định phần lớn thành viên hội đồng quản trị của công ty. Kế hoạch lưu ý hội đồng quản trị mới sẽ không có sự tham gia hoặc mối quan hệ của người sáng lập Celsius.

NovaWulf cũng sẽ đóng góp tiền mặt trực tiếp từ 45 triệu đến 55 triệu USD cho công ty mới. Trong hồ sơ, Celsius cho biết kế hoạch NovaWulf cung cấp phương pháp tốt nhất để phân phối tài sản tiền điện tử thanh khoản của Bên nợ và tối đa hóa giá trị tài sản kém thanh khoản của Bên nợ thông qua một công ty mới do các nhà quản lý tài sản có kinh nghiệm điều hành.

Công ty mới sẽ chứa các tài sản kém thanh khoản, hoạt động kinh doanh khai thác và danh mục cho vay hiện tại của Celsius với các kế hoạch phát triển dịch vụ định hướng tiền điện tử trong tương lai. Sáu công ty đã đặt giá thầu cho tài sản tiền điện tử Celsius, bao gồm Binance, Bank To The Future, Cumberland DRW và Galaxy Digital từ một quy trình cho thấy Celsius liên hệ với hơn 130 bên.

Công ty đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022, sau khi ngừng rút tiền với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt” và tin đồn về khả năng mất khả năng thanh toán.