CoinGecko và 21Shares đề xuất một tiêu chuẩn toàn cầu để phân loại tiền điện tử

CoinGecko va 21Shares de xuat mot tieu chuan toan cau de phan loai 1

Công cụ tổng hợp dữ liệu tiền điện tử lớn CoinGecko và công ty đầu tư tiền điện tử 21Shares đã hợp tác để đưa ra một tiêu chuẩn toàn cầu phân loại các tài sản tiền điện tử khác nhau.

Vào ngày 8 tháng 2, CoinGecko21Shares đã phát hành báo cáo Tiêu chuẩn phân loại tiền điện tử toàn cầu, đề xuất một phương pháp thống nhất để phân loại tài sản tiền điện tử. Nỗ lực này nhằm giúp các nhà đầu tư và cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về chi tiết cụ thể của từng loại tài sản trong tiền điện tử, bao gồm cả những thất bại tiềm ẩn như những thất bại mà ngành đã thấy vào năm 2022.

Tiêu chuẩn phân loại của CoinGecko và 21Shares dựa trên ba cấp độ phân loại, phân biệt hàng ngàn tài sản này theo stack, lĩnh vực thị trường, ngành và loại.

Cấp độ đầu tiên, được gọi là “crypto stack”, chia tài sản tiền điện tử thành các loại như tiền điện tử, nền tảng hợp đồng thông minh, ứng dụng tập trung, ứng dụng phi tập trung, chuỗi khối có thể tương tác và các loại khác. Phương pháp này chỉ đề cập đến các mạng hoặc giao thức ở hai cấp độ đầu tiên, không phải token báo cơ bản.

Cấp độ thứ hai, được gọi là “market mapping by sectors and industries – lập bản đồ thị trường theo lĩnh vực và ngành công nghiệp”, tiếp tục phân chia tiền điện tử theo các phân khúc như cơ sở hạ tầng, metaverse và tài chính phi tập trung (DeFi), cũng như các nhóm như nền tảng thanh toán, cho vay, công cụ dành cho nhà phát triển và các nhóm khác. Vì một số giao thức có thể phù hợp với nhiều ngành, nên phương pháp này cố gắng đặt nội dung vào danh mục phù hợp nhất trong những trường hợp như vậy.

Cấp độ thứ ba, “taxonomy of crypto assets – phân loại tài sản tiền điện tử”, phân loại tài sản tiền điện tử theo “superclass – siêu lớp” tài sản liên quan dựa trên hệ thống phân loại tiền điện tử do nhà phân tích tiền điện tử Chris Burniske đề xuất vào năm 2019.

Sự hợp tác của CoinGecko và 21Shares nhằm mang lại tiêu chuẩn phân loại tiền điện tử toàn cầu là một trong nhiều nỗ lực toàn cầu nhằm phân loại tiền điện tử. Vào ngày 3 tháng 2, Bộ Tài chính Úc đã phát hành một tài liệu tư vấn về “market mapping”, nhằm mục đích phân loại tài sản tiền điện tử của riêng mình. Trước đây, Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ cũng đang tìm kiếm phản hồi về việc phân loại tài sản tiền điện tử dưới dạng chứng khoán, công cụ đầu tư hoặc công cụ tài chính vào tháng 7 năm 2022.

Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:

BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok

Barmy VN Channel | Barmy VN