Cục Dự trữ Liên bang đưa ra hướng dẫn mới về các ngân hàng trong Crypto

Cuc Du tru Lien bang dua ra huong dan moi ve cac ngan hang trong

Cục Dự trữ Liên bang đã ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy môi trường bình đẳng cho tất cả các ngân hàng với cơ quan giám sát liên bang, bất kể bảo hiểm hay tiền gửi.

THướng dẫn nêu rõ rằng các ngân hàng không có bảo hiểm và có bảo hiểm dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị sẽ phải chịu những hạn chế tương tự đối với các hoạt động, bao gồm các hoạt động ngân hàng mới, chẳng hạn như các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Việc đối xử bình đẳng sẽ thúc đẩy một sân chơi bình đẳng và hạn chế chênh lệch giá theo quy định. Ngoài ra, tuyên bố nhắc lại rằng các ngân hàng phải đảm bảo rằng các hoạt động mà họ tham gia đều được pháp luật cho phép, đồng thời tiến hành hoạt động kinh doanh của họ một cách an toàn và lành mạnh. Ví dụ, một ngân hàng nên có các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và hệ thống thông tin phù hợp và đầy đủ đối với bản chất, phạm vi và rủi ro của các hoạt động của ngân hàng.

Trong những năm gần đây, Hội đồng đã nhận được một số yêu cầu, thông báo và đề xuất từ ​​các ngân hàng liên quan đến khả năng tham gia vào các hoạt động mới lạ và chưa từng có, bao gồm cả những hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Hành động này sẽ không cấm ngân hàng thành viên nhà nước cung cấp dịch vụ lưu giữ an toàn, trong khả năng lưu ký, đối với tài sản tiền điện tử nếu được thực hiện một cách an toàn và hợp lý và tuân thủ luật tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:

BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok

Barmy VN Channel | Barmy VN