Masa Finance đã ra mắt giao thức nhận dạng soulbound đầu tiên cho mạng chính Ethereum

Masa Finance da ra mat giao thu nhan dang Soulbound dau tien cho

Soulbound token là (SBT) là token nhận diện công nghệ thay mặt cho các đặc điểm, chức năng và thành tựu lập ra một ai đó hoặc thực thể. SBT không thể chuyển từ ví này sang ví khác. Token này được ra mắt bởi các Soul, thay mặt cho các tài khoản hoặc ví blockchain và chẳng thể chuyển đổi được. 

 Những người sáng lập Masa Finance Brendan Playford và Calanthia Mei lập luận rằng các SBT sẽ mở rộng cơ hội cho người dùng DeFi trong hoạt động tín dụng và vay vốn. Giao thức sẽ cho phép các soulbound token tiêu chuẩn hóa được đúc trên Ethereum để xác minh khách hàng, điểm tín dụng và các trường hợp sử dụng khác.

Masa Finance muốn giúp mọi người tham gia vào một hệ thống tín dụng trực tuyến với điểm tín dụng Web3, với các nguồn dữ liệu mà họ đã tổng hợp trên Web2 và Web3 và giúp mọi người xây dựng uy tín tín dụng của họ trên chuỗi.  Họ hiện đang làm việc với nhiều đối tác cho vay để mở rộng các khoản vay DeFi cho những cá nhân đã lập báo cáo điểm tín dụng Masa.

Cô nhấn mạnh rằng SBT của Masa không chỉ đơn thuần được gắn với điểm tín dụng truyền thống. Giao thức vượt xa tài chính truyền thống để kết hợp cả hoạt động Web2 và Web3. Mei cho biết hơn 10.000 điểm dữ liệu được sử dụng trong điểm tín dụng Masa, bao gồm FICO score của người dùng, lịch sử giao dịch ví Web3, số dư trao đổi tập trung và các dữ liệu khác. FICO Score hay điểm FICO là  là một loại điểm tín dụng của người vay mà người cho vay sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng và xác định xem có nên gia hạn tín dụng hay không.

Mei tin rằng hệ thống này sẽ dẫn đến “risk-based underwriting”, được hiểu là “Bảo hiểm tiền gửi dựa trên cơ sở rủi ro – hệ thống bảo hiểm tiền gửi trong đó các ngân hàng và định chế tiết kiệm trả phí bảo hiểm dựa trên rủi ro của định chế tài chính” trong DeFi, điều mà cô cho rằng trước đây không thể thực hiện được do thiếu giao thức nhận dạng trên mạng chuỗi khối.

Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:

BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok

Barmy VN Channel | Barmy VN