Quốc hội New York đã đưa ra một dự luật cho phép thanh toán bằng tiền điện tử cho tiền phạt và thuế

Quoc hoi New York da dua ra mot du luat cho phep thanh toan bang

Một dự luật được giới thiệu trước Quốc hội bang New York cho phép các cơ quan nhà nước chấp nhận tiền điện tử như một hình thức thanh toán tiền phạt, hình phạt dân sự, thuế, phí và các khoản thanh toán khác do nhà nước tính.

Dự luật không bắt buộc các cơ quan nhà nước chấp nhận tiền điện tử dưới dạng thanh toán, nhưng nó làm rõ rằng các cơ quan nhà nước có thể đồng ý về mặt pháp lý để chấp nhận các khoản thanh toán đó và các thỏa thuận này phải được tòa án thi hành.

Họ muốn tiền điện tử như một phương tiện thanh toán cho nhiều loại phí khác nhau, bao gồm “tiền phạt, hình phạt dân sự, tiền thuê nhà, thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính hoặc các khoản tiền khác, bao gồm tiền lãi, nợ các cơ quan nhà nước.”

Dự luật đã định nghĩa tiền điện tử” là bất kỳ hình thức tiền kỹ thuật số nào trong đó các kỹ thuật mã hóa được sử dụng để điều chỉnh việc tạo ra các đơn vị tiền tệ […] như bitcoin, ethereum, litecoin và bitcoin cash…

Tùy thuộc vào cách diễn giải định nghĩa này, loại tiền điện tử được chấp nhận làm phương thức thanh toán có thể bao gồm hoặc không bao gồm các stablecoin như USD CoinTether. Một mặt, việc cung cấp stablecoin thường được quy định bởi tổ chức phát hành thay vì bằng mật mã. Mặt khác, dự luật công nhận rằng một số loại tiền điện tử có “nhà phát hành” và nó quy định rằng các cơ quan có thể tính thêm phí cho người thanh toán nếu nhà phát hành tiền điện tử tính phí như vậy.

Tuy nhiên, để trở thành luật, dự luật cần phải được Quốc hội và Thượng viện New York thông qua và được Thống đốc bang Kathy Hochul ký thành luật.

Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:

BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok

Barmy VN Channel | Barmy VN