Sàn giao dịch Kraken đã bị buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ staking sau khi nộp phạt 30 triệu USD

San giao dich Kraken da bi buoc phai ngung cung cap dich vu staking

Kraken, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất đã buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ staking sau khi nộp phạt 30 triệu USD lên Securities and Exchanges Commission (SEC).

SEC tuyên bố rằng chương trình staking do Kraken cung cấp đủ tiêu chuẩn là chứng khoán và công ty đã không cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết đầy đủ về tình trạng tài chính của mình, do đó khiến các khoản đầu tư của họ gặp rủi ro cao.

Chủ tịch SEC – Gary Gensler cho biết cho dù đó là thông qua dịch vụ staking, cho vay hay các phương thức khác, các sàn giao dịch tiền điện tử, khi cung cấp hợp đồng đầu tư để đổi lấy token của nhà đầu tư, cần cung cấp các thông tin và biện pháp bảo vệ phù hợp theo yêu cầu của luật chứng khoán của họ.

Do đó, SEC đang phân loại cổ phần được quản lý như một hợp đồng đầu tư với định nghĩa từ Tòa án tối cao nêu rõ:

“Hợp đồng đầu tư cho các mục đích của Đạo luật Chứng khoán có nghĩa là một hợp đồng, giao dịch hoặc kế hoạch theo đó một người đầu tư tiền của mình vào một doanh nghiệp chung và được dẫn đến để mong đợi lợi nhuận chỉ từ những nỗ lực của người chỉ dẫn hoặc bên thứ ba.”

Trong một tuyên bố, Gurbir Grewal, giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, đã cáo buộc Kraken “không đăng ký cung cấp và bán chương trình staking tài sản tiền điện tử của họ” và cung cấp cho các nhà đầu tư “lợi nhuận vượt trội không bị ràng buộc với bất kỳ thực tế kinh tế nào”.

Tuy nhiên, người ta có thể lập luận rằng đối với việc staking được quản lý thì có một mối quan hệ ủy thác đáng tin cậy, nhưng đối với một tổ chức như Kraken áp dụng quảng cáo ban đầu vì hành động staking vào Kraken sẽ tạo ra mối quan hệ đó, trong khi hành động staking không thay đổi gì thêm.

Quyết định về việc staking này cũng có nghĩa là đối với các tổ chức không đăng ký với SEC, họ sẽ bị giới hạn chỉ cung cấp dịch vụ staking cho những người giàu có. Một quy tắc dành cho số đông, quy tắc khác dành cho những người như Gary Gensler, người có tài sản khoảng 100 triệu USD ở Hoa Kỳ hiện đại.

Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:

BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok

Barmy VN Channel | Barmy VN