Ước tính khoảng 120 triệu USD bị đánh cắp từ giao thức BonqDAO

Uoc tinh khoang 120m da bi hach tu BonqDAO

Một phân tích độc lập từ công ty bảo mật blockchain PeckShield đã ước tính các giao thức tiền điện tử BonqDAO và AllianceBlock đã bị khai thác với giá trị khoảng 120 triệu USD dtừ một trong các hợp đồng thông minh của BonqDAO.

BonqDAO là một nền tảng đi vay và cho vay. AllianceBlock là một nền tảng cơ sở hạ tầng tiền điện tử phi tập trung kết nối các nhà cung cấp fintech và các tổ chức tài chính truyền thống với các ứng dụng tài chính phi tập trung.

Trên Twitter của Bonq Protocol đã chia sẻ rằng:

Giao thức Bonq đã phát hiện một vụ hack, trong đó kẻ khai thác đã tăng giá $ALBT và đúc một lượng lớn $BEUR. $BEUR đã được hoán đổi cho các token khác trên Uniswap. Sau đó, giá đã giảm xuống gần như bằng không, điều này đã kích hoạt việc thanh lý các kho $ALBT

Tin tặc đã lấy đi khoảng 108 triệu USD từ 98,65 triệu $BEUR và 11 triệu USD từ 113,8 triệu $wALBT. Cho đến nay, tin tặc đã bán được khoảng 1,2 triệu USD nhưng đang gặp sự cố khi chuyển đổi toàn bộ số tiền thành stablecoin hoặc ETH do tính thanh khoản kém.

AllianceBlock cho biết trên Twitter rằng vụ việc chỉ xảy ra với các nhóm BonqDAO và không có hợp đồng thông minh nào bị vi phạm. Cả hai nhóm đã làm việc để loại bỏ tính thanh khoản để giảm thiểu việc tin tặc chuyển đổi các token bị đánh cắp thành các tài sản khác và họ đã ngừng tất cả các giao dịch trao đổi. AllianceBlock cũng tạm dừng chuyển cầu trên AllianceBlock Bridge cho đến khi tình hình được giải quyết.

Hiện công ty đang nghiên cứu một giải pháp để bồi thường cho những người nắm giữ $ALBT bị ảnh hưởng. AllianceBlock đã chụp nhanh những người nắm giữ trước cuộc tấn công và sẽ đúc và trả các $ALBT mới cho những người dùng bị ảnh hưởng.

Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:

BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok

Barmy VN Channel | Barmy VN