Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan ra mắt “Crypto Academy”

Thai lan ra mat crypto academy

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã thành lập “Crypto Academy”, nơi các nhà đầu tư có thể tìm hiểu về tài sản kỹ thuật số miễn phí trước khi đầu tư. Học viện tiền điện tử SEC hiện cung cấp bốn khóa học.

Khóa học đầu tiên nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư mới hiểu biết cơ bản về thị trường tiền điện tử, bao gồm định nghĩa về tiền điện tử và các nguyên tắc của công nghệ chuỗi khối. Khóa học thứ hai tập trung vào các tính năng chính của tiền điện tử và công nghệ đằng sau chúng. Và cũng bao gồm bitcoin, phi tập trung và các hệ thống P2P.

Phần thứ ba thảo luận về các sự kiện tiền điện tử quan trọng trong quá khứ, hiện tại và tương lai, các lịch sử giá trước đó. Bao gồm cả hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, token, NFT, metaverse và triển vọng tương lai cho thị trường tiền điện tử. Khóa học thứ tư tập trung vào các chiến lược đầu tư, đa dạng hóa, tâm lý nhà đầu tư, quản lý tài sản và phân tích giá cơ bản bằng biểu đồ và các chỉ báo khác.

Crypto Academy cũng cung cấp Crypto Quotient (CQ), một phương pháp tự đánh giá dành cho các nhà đầu tư để kiểm tra kiến ​​thức về tiền điện tử của họ nhằm xác định xem họ đã sẵn sàng bước vào thế giới tài sản kỹ thuật số hay chưa.

Cập nhật những tin tức Crypto mới nhất từ Barmy tại:

BarmySpace | Twitter | Telegram Channel | Group Chat | Youtube | Tiktok

🇻🇳Barmy VN Channel | 🇻🇳Barmy VN Community